Planowanie rozwoju finansowego
dla organizacji pozarządowych

Rozwiń swój potenciał i organizacji pozarządowej, którą reprezentujesz!

Cykl szkoleń i doradztwa

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych, którzy chcą zdobyc wiedzę w tematyce pozyskiwania środków finansowych oraz planowania rozwoju! Udział w projekcie, dzięki dofinansowaniu, jest całkowicie bezplatny.

Rejestracja
Trenerzy
Professional Speaker

Eksperci w swoich dziedzinach

Szkolenia oraz wszelkie formy doradztwa, będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy doskonale znają specyfikę organizacji pozarządowych

Harmonogram
Conference Attendees

10 dni szkoleń, doradztwo i mentoring

Każdy z uczestników weźmie udzia w 10 dniach szkoleniowych oraz będzie mógł skorzystac z 5 godzin doradztwa i mentoringu

Miejsce
Budynek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Siedziba PTE, centrum Warszawy

Klimatyzowana sala, wi-fi, przerwa kawowa oraz obiad

Przedstawiciel organizacji, który zostanie zakwalifikowany do projektu, weźmie udział w następujących etapach:

 1. Szkolenia

  • Zarządzanie finansami dla niefinansistów x 16h
  • ABC fundraisingu x 8h
  • Planowanie strategii fundraisingowej oraz sztuka utrzymywania relacji z darczyńcami x 8h
  • Wyszukiwanie i pozyskiwanie środków na działalność organizacji x 8h
  • Marketing internetowy– jako narzędzie pozyskiwania środków na działalność organizacji x 8h
  • Współpraca z biznesem i sztuka określania wspólnych celów x 8h
  • Działalność gospodarcza jako sposób rozwoju potencjału finansowego organizacji x 16h
  • Planowanie strategiczne rozwoju organizacji i sztuka redefiniowania celów x 8h
  >>>Więcej informacji o szkoleniach<<<
 2. Wizyty studyjne

 3. Każdy z uczestników weźmie udział w 2 godzinnej wizycie w organizacji, która modelowo zarządza swoimi działaniami finansowymi. Będzie można przyjrzeć się mechanizmom, które są wykorzystywane w praktyce zarządzania finansowego i zdać pytania osobom, które na co dzień z nich korzystają.
 4. Przygotowanie strategicznego planu rozwoju finansowego dla Twojej organizacji

 5. Każdy z uczestników programu w ramach projektu końcowego opracuje plan rozwoju potencjału finansowego swojej organizacji. Będziemy zachęcać, aby był on konsultowany z innymi członkami organizacji, a nawet miał charakter pracy zbiorowej. W celu ułatwienia pracy, udostępnimy wszystkim wzór formularza. Nie ma się czego obawiać. Dokument nie musi być długi. Chodzi o konkretny plan działań, który można wdrożyć, a potem się do niego odwoływać.
 6. Doradztwo

 7. Każda osoba biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość skorzystania z 3 godzin doradztwa z wybranymi ekspertami, którzy prowadzili szkolenia. Dzięki temu będzie możliwe szczegółowe omówienie kwestii dotyczącej danej organizacji oraz analiza strategicznego planu rozwoju finansowego.
 8. Mentoring

 9. Będziemy chcieli przyjechać do siedziby waszej organizacji lub innego wybranego miejsca, spotkać się nie tylko z osobą, która brała udział w projekcie, ale także z pozostałymi pracownikami czy działaczami. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do jeszcze głębszego rozpoznania waszych potrzeb i zastanowienia się, jaki potencjał tkwi w przygotowanym planie rozwoju finansowego.
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne